voorwaarden

The great purpose of tai ji is the great purpose of life itself – internal evolution.” (Patrick Kelly). In het bereiken van dit doel spelen 3 voorwaarden een belangrijke rol:

  • een puur motief zorgt dat je volhoudt.

Motieven die je doen starten met tai ji kunnen erg uiteenlopend zijn: leren omgaan met emotionele problemen, stress, gezondheidsproblemen …; je aangetrokken voelen tot de rustige, sierlijke bewegingsvormen of juist het martiale aspect van tai ji en nog zoveel meer. Naarmate je vordert in tai ji, ontdek je dieperliggende beweegredenen die vooral met je innerlijke, spirituele ontwikkeling te maken hebben. Deze laatste motieven zullen je helpen vol te houden.

  • een juiste inspanning zorgt dat je vorderingen maakt.

Tai ji vraagt om een regelmatige training. Tweemaal per week anderhalf uur les volgen is de minimum inspanning die verwacht wordt. Driemaal per week les volgen is ideaal. Enerzijds zorgt dit ervoor dat de opgedane ervaring en inzichten niet te ver wegzakken, anderzijds sterkt het ook je intentie om te blijven veranderen en verdiepen. Enkel op die manier kan je ook werkelijk iets opbouwen in je lichaam en geest en zo geleidelijk vooruitgang boeken. Klik hier voor de lesuren.

  • een training binnen een traditie van degelijke, oprechte leraars die innerlijke groei vooropstellen.

Tai ji biedt een ontwikkelingsweg waarvan de kennis -in alle oprechtheid- van leraar tot leerling wordt doorgegeven. De lesgevers van 5 forces tai ji steunen op de traditie van Zheng Manqing en Huang Xingxian, zoals doorgegeven door Patrick Kelly, hun leraar. Training binnen zo’n gedegen traditie en de hulp die je daardoor ontvangt, is wellicht de belangrijkste voorwaarde tot ware innerlijke ontwikkeling.

Meer informatie hierover vind je op de website van Patrick Kelly:  www.patrickkellytaiji.com