Voorwaarden

In het bereiken van het doel van tai ji spelen 3 voorwaarden een belangrijke rol:

  • een puur motief zorgt dat je volhoudt.

Motieven die je doen starten met tai ji kunnen erg uiteenlopend zijn: leren omgaan met gezondheidsproblemen, emotionele problemen, stress, …; je aangetrokken voelen tot de rustige, sierlijke bewegingsvormen of juist het martiale aspect van tai ji; en nog zoveel meer.

Naarmate je vordert in tai ji, kom je uit op dieperliggende beweegredenen die vooral met je innerlijke ontwikkeling te maken hebben. Deze motieven zullen je helpen vol te houden.

  • een juiste inspanning zorgt dat je vorderingen maakt.

Tai ji vraagt om een regelmatige training. Tweemaal per week anderhalf uur begeleid trainen is de minimum inspanning die verwacht wordt. Enerzijds zorgt dit ervoor dat de opgedane ervaring en kennis niet te ver wegzakt, anderzijds sterkt het ook je intentie om te blijven veranderen. Enkel op die manier kan je ook werkelijk iets opbouwen in je lichaam en geest om zo geleidelijk vooruitgang te boeken. Klik hier voor de lesuren.

  • een training binnen een traditie van degelijke, oprechte leraars die zelf innerlijke groei vooropstelt.

Tai ji biedt een ontwikkelingsweg waarvan de kennis -in alle oprechtheid- van leraar tot leerling wordt doorgegeven. De lesgevers van 5 forces tai ji steunen op de traditie van Zheng Manqing, Huang Xingxian en Patrick Kelly . Hun leraar is Patrick Kelly. Training binnen zo’n traditie is misschien wel de belangrijkste voorwaarde tot echte innerlijke ontwikkeling. Meer informatie hierover vind je op de website van Patrick Kelly: www.patrickkellytaiji.com