tai ji en diepe emoties

Een belangrijk aandachtspunt bij de innerlijke ontwikkeling is het werken aan je (diepere) emoties. In het dagelijks leven wordt men vaak gestuurd -bewust of onbewust- door verscheidene emoties zoals verdriet, woede, angst, onzekerheid, … Deze emoties zijn vaak verbonden met de hormonale schommelingen in het lichaam en behoren daardoor tot het (meer aan de oppervlakte liggende) lichaamsniveau.

Bij het bewandelen van de innerlijke ontwikkelingsweg en tijdens de tai ji lessen kan je de emotionele ‘rollercoaster’ wat temperen door aandacht te hebben voor welgemeend ‘respect‘, oprechte ‘dankbaarheid‘ en ware ‘nederigheid‘.

Bij aanvang van je training is ‘respect’ de belangrijkste parameter. Respect werkt harmoniserend op angst (voor pijn, voor kwetsuren, voor het onbekende, voor de ander, …). Angst vloeit meestal voort uit identificatie met het lichaam en heeft vaak een sterk remmend effect op je ontwikkeling. Het bewust beoefenen van respect helpt je om je ‘angst’ onder ogen te zien en geleidelijk aan te transformeren. Je kan dat doen op drie vlakken:

1. respect voor jezelf (je ‘deep mind’, je ‘innerself’)

Je deep mind wil niets liever dan dat je aan de slag gaat met je innerlijke ontwikkeling, hoewel je daar in het begin nauwelijks bewust van bent. Het is je oppervlakte deel van de mind (hersenbewustzijn/ego) dat zich niet teveel wil inspannen en denkt dat één maal per week les volgen toch al heel wat is. Het oppervlakte deel kiest liever voor comfort en gemak dan voor confrontatie en inspanning.

De innerlijke ontwikkelingsweg vraagt evenwel een regelmatige inspanning op lange termijn. Het vraagt een uiteenzetting met het feit dat het idee dat je van jezelf hebt (je ego), niet écht klopt. En dat is soms frustrerend, is niet altijd even aangenaam. De zoektocht naar innerlijke ontwikkeling brengt je uiteindelijk wél korter bij de waarheid en het accepteren van die waarheid. Zo helpt die zoektocht bij het groeien van je bewustzijn. Open staan voor en respecteren van wat je deep mind wil, is een belangrijk aspect op de weg.

2. respect voor andere leerlingen (deep mind van mede-leerlingen)

 In het dagelijkse leven ervaren we de ander vaak vanuit een zeer beperkt gezichtspunt. We denken al snel in termen van ‘iemand graag hebben’ versus ‘niet graag hebben’, ‘overeenkomen’ of ‘niet overeenkomen met iemand’, sympathie en antipathie.

Op de innerlijke ontwikkelingsweg is dat echter totaal irrelevant. Ieder is op aarde om innerlijk te ontwikkelen en brengt daarbij een eigen input mee, die uniek en dus waardevol is. Ook de ander wordt door een dieper deel gedreven en is vanuit die gedrevenheid op weg. En dat verdient een diep respect.

3. respect voor de teaching (deep mind van lesgevers en leraars)

De taak van de lesgever is aan ieder te geven wat haar of zijn deep mind nodig heeft om te kunnen ontwikkelen, en niet wat je ego vraagt of liever heeft. Hoe sterker de deep mind van de lesgever verbonden is met de deep mind van de leraar(s) of de ‘line of teaching’, hoe beter die informatie doorstroomt.

Alleen dankzij de ‘line of teaching’ kan je werkelijk vooruitgang maken. Zolang je je eigen ontwikkeling toeschrijft aan je eigen verdienste, neemt je ego de leiding. Enkel je dieper deel beseft dat zonder de ‘line of teaching’ en de hulp die je langs deze weg ontvangt, niets mogelijk is. Al het werk dat de leraars die ons vooraf gegaan zijn, gedaan hebben en onvoorwaardelijk doorgeven aan iedereen met een oprechte interesse, verdient een waarachtig en diep respect.

Later in je ontwikkeling spelen ook oprechte dankbaarheid voor de teaching en ware nederigheid ten opzichte van de Absolute Waarheid een belangrijke rol. Hiervoor is aandacht in de lessen op het gepaste moment.