Tai ji en deep mind

“The great purpose of tai ji is the great purpose of life itself – internal evolution.” Patrick Kelly.

Tai ji staat vooral bekend als een trage, sierlijke bewegingskunst uit China. Maar dat is slechts de buitenkant. Tai ji is zoveel meer. Tai ji biedt je handvatten om die weg naar innerlijke ontwikkeling te lopen, en wel op drie terreinen: lichaam, ziel en geest.

In het dagelijks leven zijn we grotendeels actief vanuit het oppervlakte denken of hersenbewustzijn. Informatie ontvang je via de 5 uiterlijke zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Deze zintuigen geven informatie over je ‘plaats’ in de wereld. Met dit bewustzijn organiseer je je leven: wonen, werken, studeren, spelen, emoties en gedachten, enz. …

Wanneer je tai ji beoefent, leer je stap voor stap voorbij dit oppervlakte denken te gaan en open je de deur naar de 5 innerlijke sensoren in je lichaam. Deze sensoren geven informatie over pijn, gewrichtsposities, spiertonus, druk en temperatuur diep in het lichaam. Zo maak je connectie met je deep mind. Op die manier kan je je innerlijk bewustzijn steeds verder ontwikkelen. Deze ontwikkeling kent geen einde. Dat is de rijkdom die tai ji je bieden kan.

Zoals Patrick Kelly het verwoordt: “De ware tai ji training begint in het lichaam, beoefent intentie, waarneming en intelligentie binnen de deep mind sfeer en streeft uiteindelijk naar wat aan deze sfeer voorbij gaat.”

Deep Mind Sphere
deep mind sphere, ontwerp van Patrick Kelly.

Binnen de deep mind sfeer speelt je hele leven zich af. Deze sfeer bestaat uit drie domeinen: xia dantian (下丹田) met de diep lichamelijke of fysiek-etherische energie, zhong dantian (中丹田) met de diep emotionele of astrale energie en shang dantian ( 上丹田) met de diep mentale of hemelse energie. Overeenkomstig met deze drie domeinen kan je tai ji opdelen in:

  • tai ji als bewegingskunst (gongfu): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het fysiek-etherische domein;
  • tai ji als energetische kunst (qigong): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het astrale domein;
  • tai ji als spirituele kunst (neigong): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het hemelse domein.