tai ji en deep mind

The great purpose of tai ji is the great purpose of life itself – internal evolution.Patrick Kelly.

Tai ji is in het westen vooral bekend als een trage, sierlijke bewegingskunst uit China. Dat is evenwel slechts de buitenkant. Tai ji biedt je hulpmiddelen en inzichten om de weg naar innerlijke ontwikkeling te lopen en baseert zich daarbij op drie elementen die elkaar voortdurend beïnvloeden:

陰 yīn | 陽 yáng | 雍 yōng (ontwerp P. Kelly)
  • yin: de ontvangende, absorberende kracht (donker)
  • yang: de actieve, sturende kracht (wit)
  • yong: de verzoenende, harmoniserende kracht (grijs)

In het dagelijks leven zijn we grotendeels actief vanuit het hersenbewustzijn of oppervlakte denken (the surface part of the mind = outer mind). Hiermee ontvang je en verwerk je informatie over de wereld rondom via de 5 zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Deze zintuigen geven informatie over je ‘plaats’ in de wereld. Met dit bewustzijn organiseer je je leven: wonen, werken, studeren, spelen, voelen, denken, enz. …

Wanneer je tai ji beoefent, leer je stap voor stap voorbij dit oppervlaktedenken te gaan en open je de deur naar de inner mind via de 5 innerlijke sensoren in je lichaam. Deze sensoren geven informatie over pijn, gewrichtsposities, spierveranderingen, drukverplaatsingen en temperatuur diep in het lichaam. Zo maak je verbinding met je deep mind. Op deze manier word je uitgenodigd om je innerlijk bewustzijn steeds verder te ontwikkelen: vanuit het diep-lichamelijke naar het diep-emotionele, het diep-mentale en verder. Deze ontwikkeling kent geen einde. Dat is de ware rijkdom van tai ji.

Zoals Patrick Kelly het verwoordt: “De ware tai ji training begint in het lichaam, beoefent waarneming (yin), intentie (yang) en intelligentie (yong) binnen de deep mind sfeer en streeft uiteindelijk naar wat aan deze sfeer voorbij gaat.

Deep Mind Sphere
Deep mind sphere, ontwerp van Patrick Kelly.

De deep mind sfeer omvat drie domeinen: xia dantian (下丹田) met de diep-lichamelijke of fysiek-etherische energie, zhong dantian (中丹田) met de diep-emotionele of astrale energie en shang dantian ( 上丹田) met de diep-mentale of hemelse energie. Overeenkomstig met deze drie domeinen kan je tai ji opdelen in:

  • tai ji als bewegingskunst (gongfu): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het fysiek-etherische domein;
  • tai ji als energetische kunst (qigong): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het diep-emotionele domein;
  • tai ji als spirituele kunst (neigong): het oefenen van intentie, waarneming en intelligentie in het diep-mentale domein.